no comments

莫斯科聖誕時節璀璨夜景 | Moscow by Night

莫斯科 聖誕時節璀璨夜景2014 | Moscow by Night

PC030011s Kopie.jpg

我瑞士公司的前任老闆, 他此時正在莫斯科監督一個大型工程。

昨天,他與我分享了他工餘在莫斯科聖誕節前夕,所捕捉特別耀眼的紅場與街頭夜景。

曾經多次到莫斯科,聖彼得堡等地出差與停留。但從來沒時間好好的看看莫斯科的美麗夜景。

在這裡,祝福他工程順利,也希望他在莫斯科的停留平安愉快。

PC030014s Kopie.jpg

PC030015s Kopie.jpg

PC030008s Kopie.jpg

PC030017s Kopie.jpg

PC030013s Kopie.jpg

PC030018s Kopie.jpg

PC030019s Kopie.jpg

***

 

Reply